ที่กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เมื่อวันที่ 16 พ.ย. ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบสารมลพิษทางอากาศฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เกินมาตรฐาน (ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ณ เวลา 12.00 น. มี 5 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณริมถนน กาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กทม. 52 มคก./ลบ.ม. ริมถนนคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. 55 มคก./ลบ.ม. ริมถนนมาเจริญ เพชรเกษม 8 เขตหนองแขม กทม. 52 มคก./ลบ.ม. ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 52 มคก./ลบ.ม.และ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 60 มคก./ลบ.ม.ขณะที่ภาพรวมทั้งประเทศอยู่ในระดับดีมากถึงดี

ด้านนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะประธาน ศกพ. เปิดเผยว่า คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบในการทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” และเห็นชอบกำหนด 12 มาตรการเฉพาะกิจการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 พร้อมทั้งเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งต่อมาได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เพื่อเป็นศูนย์ในการบูรณาการประสานงานรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนในรูปแบบ One Voice One Team และกำลังจะนำเสนอที่ประชุม ครม.เพื่อรับทราบ นอกจากนี้ ได้แต่งตั้ง นายศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นโฆษก ศกพ. และ น.ส.ศิวพร รังสิยานนท์ เป็นรองโฆษก ศกพ. ซึ่งจะทำหน้าที่ในการแถลงข่าวชี้แจงการดำเนินงาน และรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแจ้งเตือนประชาชนในการรับมือและเตรียมความพร้อมในการป้องกันผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ที่ฝุ่นละอองมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน

อธิบดี คพ.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.จะเดินทางไป จ.เชียงราย เชียงใหม่ และลำพูน ระหว่างวันที่ 19-21 พ.ย.นี้ เพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในพื้นที่ในการรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ปี 2564 โดยจะมีการเก็บขนและใช้ประโยชน์เศษวัสดุในป่า ถึงวันที่ 30 พ.ย.นี้ รวมทั้งการบริหารจัดการเชื้อเพลิงใน 17 จังหวัดภาคเหนือและขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสาร- สนเทศ (จิสด้า) เพื่อประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมรายงานปริมาณฝุ่นละอองเชิงพื้นที่ เริ่มใช้ 1 ธ.ค.นี้ พยากรณ์ฝุ่นล่วงหน้า 3 วัน เพื่อแจ้งเตือนประชาชน

ในส่วนของ กทม.หลังพบมลพิษทางอากาศเพิ่มสูงขึ้น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ในวันที่ 17 พ.ย.จะมีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 และจะมีผู้มีจิตศรัทธานำแผ่นกรองอากาศ 38,000 ตร.ม. มามอบให้ เพื่อนำไปใช้ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ กทม. พร้อมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ตามที่เคยประชุมไปก่อนหน้านี้

ขณะที่ นายประพาส เหลืองศิรินภา รอง ผอ. สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา สจส.ได้ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดปัญหามลพิษอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ) จำนวน 61 สถานี ซึ่งจะเปิดให้บริการทุกสถานีได้ประมาณเดือนธันวาคม 2563 ขณะเดียวกัน ส่งเสริมการเดินเรือในคลอง เช่น คลองภาษีเจริญ และคลองผดุงกรุงเกษม โดยในคลองผดุงกรุงเกษมมีเรือไฟฟ้าให้บริการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ตลอดจนร่วมมือกับภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ส่งเสริมการใช้จักรยานในการเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน

Say hello

Find us at the office

Chappa- Adamitis street no. 38, 81811 Tripoli, Libya

Give us a ring

Alda Runion
+69 213 130 910
Mon - Fri, 10:00-22:00

Say hello