GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

GEDIK

Merkez Adresi

Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah.Çamlı Sok. No : 21 Kat: 10-11-12 Maltepe/ İstanbul

Elektronik Posta Adresi

gedik@gedik.com

İnternet Adresi

www.gedik.com

Bağımsız Denetim Kuruluşu

ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST TÜM-100 / BIST MALİ / BIST TÜM / BIST YILDIZ / BIST ARACI KURUM

Şirketin Sektörü

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

KESİN ALIM SATIM PAZARI / YILDIZ PAZAR

Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları

Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim

Yıl Bazında Şirket Haberleri

Say hello

Find us at the office

Chappa- Adamitis street no. 38, 81811 Tripoli, Libya

Give us a ring

Alda Runion
+69 213 130 910
Mon - Fri, 10:00-22:00

Say hello