Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021


(Đăng theo đơn vị bầu cử và theo thứ tự a, b, c)
 


Đơn vị bầu cử số 11 (huyện Diên Khánh)


(Thị trấn Diên Khánh, Diên An, Diên Toàn, Diên Thạnh, Diên Phú, Diên Lộc, Suối Hiệp, Suối Tiên)

------------------------------------------------------------------------------------

src=https://baokhanhhoa.vn/dataimages/201605/original/images1144840_B__L__Th__M__B_nh.jpg

Tạo môi trường học tập đại học chất lượng cao tại Khánh Hòa


- Họ và tên: Lê Thị Mỹ Bình; sinh ngày 5-11-1970


- Quê quán: xã Hòa Bình, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên


- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Địa lý du lịch


- Nghề nghiệp, chức vụ: Giảng viên, Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa


Nếu được cử tri bầu chọn làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi hứa sẽ làm tròn trách nhiệm người đại biểu của nhân dân. Tôi sẽ liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết…


Là ứng cử viên nữ công tác trong ngành Giáo dục, tôi đặc biệt quan tâm đến 2 vấn đề sau đây:


Một là, tạo môi trường học tập đại học chất lượng cao tại Khánh Hòa. Trên địa bàn tỉnh hiện nay, việc đào tạo các ngành nghề trình độ đại học thuộc các lĩnh vực: khoa học xã hội và nhân văn, văn hóa nghệ thuật, ngoại ngữ, du lịch... còn thiếu. Việc xây dựng một trường đại học chất lượng cao sẽ bảo đảm cơ hội cho học sinh của tỉnh, nhất là học sinh ở vùng nông thôn, vùng khó khăn, các đối tượng chính sách được học tập tại chỗ, giảm bớt chi phí, áp lực. Để đạt được mục tiêu ấy, bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên có chuyên môn sâu và am hiểu thực tế, chương trình đào tạo tiếp cận chuẩn quốc tế thì việc đẩy mạnh kết nối, hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp là một trong những thế mạnh và hướng đi lâu dài của trường. Tôi sẽ tích cực tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh để tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giảng dạy của Trường Đại học Khánh Hòa, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo của trường, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và các tỉnh lân cận.


Hai là, tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thời gian tới, bên cạnh việc đào tạo sinh viên trình độ cao đẳng, đại học, Trường Đại học Khánh Hòa sẽ mở các khóa đào tạo kỹ năng sống cho học sinh; lồng ghép những kỹ năng này trong chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục cho các giáo viên trường THPT, THCS trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Diên Khánh nói riêng…


H.NGÂN (Ghi)


------------------------------------------------------------------------------------

src=https://baokhanhhoa.vn/dataimages/201605/original/images1144841_Nguyen_Chuy_n_11_.jpg

Đặc biệt quan tâm những nơi đời sống nhân dân còn khó khăn


- Họ và tên: Nguyễn Chuyện, sinh ngày 7-10-1959


- Quê quán: xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa


- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Sư phạm Văn, Cử nhân Hành chính


- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa


Nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi rất vinh dự được Ủy ban bầu cử tỉnh quyết định phân bổ về ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VI tại đơn vị bầu cử số 11, thuộc địa bàn huyện Diên Khánh. Đây là đơn vị mà tôi đã đồng hành và gắn bó mật thiết với địa phương và cử tri trong suốt thời gian qua với trách nhiệm là đại biểu HĐND khóa V. Tôi luôn tâm niệm rằng, dù ở bất cứ nơi đâu, được phân công đảm nhiệm công việc gì, tôi vẫn gương mẫu trong sinh hoạt và thực thi nhiệm vụ, quan tâm đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là những nơi điều kiện kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân còn khó khăn. Đồng thời, gần gũi với người dân và cử tri ở địa bàn ứng cử; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy và bà con nơi cư trú, tiếp tục đóng góp sức lực để tham gia xây dựng các nghị quyết nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh.


Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa mới, tôi sẽ quan tâm đến các vấn đề sau:


Thứ nhất, liên hệ mật thiết với cử tri để kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để phản ánh đến các cơ quan của Đảng, Nhà nước có thẩm quyền xem xét cụ thể.


Thứ hai, chuyển tải đầy đủ ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri tại các kỳ họp HĐND, trong đó, quan tâm chuyển tải những vấn đề bức xúc mà cử tri kỳ vọng để cấp có thẩm quyền sớm xem xét giải quyết.


Thứ ba, tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát của HĐND theo chuyên đề tại các kỳ họp để góp phần đề xuất các chính sách đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân.


Thứ tư, không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ hiểu biết, năng lực công tác nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, xứng đáng với niềm tin của cử tri.


K.N (Ghi)


-------------------------------------------------------------------------------
 

src=https://baokhanhhoa.vn/dataimages/201605/original/images1144842_Nguy_n_th__h__11_.jpg

Đề xuất các chính sách thu hút vốn đầu tư


- Họ và tên: Nguyễn Thị Hà; sinh ngày 2-8-1968


- Quê quán: xã Cẩm Kim, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam


- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật


- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa


Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ thông qua chương trình hành động cụ thể như sau:


Một là, luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và thể hiện chính kiến trong thảo luận, chất vấn và biểu quyết các vấn đề quan trọng, đặc biệt trong các lĩnh vực cử tri đang quan tâm. Tôi sẽ tăng cường tiếp xúc cử tri, luôn lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, kịp thời phản ánh hoặc chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và thông báo kết quả cho cử tri trong thời gian sớm nhất.


Hai là, quan tâm đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là những nơi điều kiện và đời sống nhân dân còn khó khăn. Tôi đặc biệt quan tâm đến việc đề xuất các chính sách thu hút vốn đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực y tế, giáo dục. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp chính sách và hành chính nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai minh bạch và đơn giản hóa thủ tục hành chính.


Ba là, tích cực tham gia hoạt động giám sát của HĐND tỉnh trong các lĩnh vực của đời sống, xã hội, đặc biệt là các lĩnh vực an sinh xã hội, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm… nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.


Cuối cùng, tôi cũng quan tâm đến sự bình đẳng giới và sự phát triển toàn diện của phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu các quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động, việc làm và chăm sóc sức khỏe. 

 
CẨM VÂN (Ghi)


-------------------------------------------------------------------------------
 

src=https://baokhanhhoa.vn/dataimages/201605/original/images1144844__ng_nguy_n_quang_nam.jpg

Chú trọng đến chất lượng, hiệu quả trong lĩnh vực đầu tư công


- Họ và tên: Nguyễn Quang Nam; sinh ngày 10-1-1958


- Quê quán: xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa


- Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư, Cử nhân Kinh tế


- Nghề nghiệp, chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Khánh Hòa


Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm, bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với chuyên môn của mình, tôi sẽ dành tâm huyết để thực hiện những nội dung trọng tâm sau:


Cùng với các đại biểu HĐND tỉnh xây dựng, quản lý, đôn đốc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới. Trong đó, vấn đề tôi đặc biệt quan tâm là chính sách đầu tư công; chất lượng, hiệu quả của các công trình đầu tư công. Bởi trong điều kiện ngân sách hạn hẹp như hiện nay, nếu chúng ta đầu tư tràn lan, thiếu trọng tâm, trọng điểm; chất lượng công trình không đảm bảo… sẽ dẫn đến hiệu quả sử dụng vốn ngân sách thấp, lãng phí nguồn lực.


Dành nhiều sự quan tâm đối với đời sống của người dân khu vực nông thôn, từ việc giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập đến các chính sách an sinh xã hội, chương trình xây dựng nông thôn mới…Trong điều kiện hạn hán diễn ra gay gắt như hiện nay, người dân nông thôn rất cần những công trình thủy lợi phục vụ sinh hoạt, sản xuất…, nếu trúng cử, tôi sẽ có nhiều ý kiến liên quan đến những vấn đề này.


Tôi sẽ liên hệ chặt chẽ với cử tri, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri; tập hợp, phản ánh kịp thời ý chí và nguyện vọng của cử tri đến với các cơ quan có thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân tại các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Tích cực tham gia các đoàn giám sát mọi vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống của người dân để nắm bắt tình hình thực tế; có ý kiến giải quyết các khó khăn vướng mắc, nhằm làm cho đời sống của người dân ngày một tốt hơn.


HẢI LĂNG (Ghi)


-----------------------------------------------------------------------------------
 

src=https://baokhanhhoa.vn/dataimages/201605/original/images1144845_Phan_Thong.jpg

Quan tâm hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, được hưởng các chính sách an sinh xã hội


- Họ và tên: Phan Thông; sinh ngày 10-9-1959


- Quê quán: xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa


- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Hành chính; Cử nhân Chính trị


- Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa


Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi tiếp tục làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi sẽ cố gắng phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:


Phát huy khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác, làm tốt vai trò là người đại biểu của dân, do dân, vì dân. Đó là phải gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chịu trách nhiệm cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.


Với trách nhiệm của người cán bộ, công chức, là chuyên viên cao cấp đang làm việc tại cơ quan chuyên trách HĐND tỉnh và trách nhiệm người đại biểu nhân dân, tôi luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, quan tâm đến phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020.


Tích cực tham gia hoạt động giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật, giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND của các cơ quan, đơn vị có liên quan và những kiến nghị, bức xúc của cử tri để đề xuất các giải pháp và kiến nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình.

Kịp thời cập nhật để thông tin, tuyên truyền đến cử tri và nhân dân đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những chính sách mới của Trung ương và địa phương, góp phần thực hiện tốt các chủ trương và chính sách.


H.Đ (Ghi)

Say hello

Find us at the office

Chappa- Adamitis street no. 38, 81811 Tripoli, Libya

Give us a ring

Alda Runion
+69 213 130 910
Mon - Fri, 10:00-22:00

Say hello